Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Login/Adres e-mail:
  

Hasło
  

Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

 
  postępowanie przed ETPC
Napisane przez: koloPL - 15-12-2020, 20:12 - Forum: Wygaszeni - Odpowiedzi (4)

Witam. W dniu dzisiejszym dostałem pismo z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie mojej skargi. Niestety korespondencja jest w języku francuskim i nie wszystko rozumiem. Z tego jednak co zrozumiałem to wyznaczono pewien harmonogram rozpatrywania sprawy w ramach którego m.in do marca 2021 strony mogą przedstawiać swoje warunki zawarcia ugody. Z załącznika do pisma wnioskuję, że ETPC zebrał do kupy 30 podobnych skarg, bo jest wykaz nazwisk z Polski i chyba czeka teraz na stanowisko polskiego rządu. Czy jest tu ktoś kto otrzymał również taką korespondencję? Jeśli tak proszę o kontakt.

Wydrukuj tę wiadomość

  Wnioski do ZUS
Napisane przez: mariola - 30-09-2020, 08:56 - Forum: Ważne informacje - Brak odpowiedzi

KOMUNIKAT

w sprawie dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych składek do ZUS od wypłaconej w 2018 r. nagrody rocznej dla funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej


Koleżanki i Koledzy!


Mając na uwadze wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27.06.2019 r., sygn. 111A Ua 84/19 - w załączeniu (1), w którym Sąd oddalił apelację Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie w sprawie wniesionej przez funkcjonariusza, a dotyczącej braku istnienia obowiązku naliczenia i przekazania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu wypłaty funkcjonariuszowi nagrody rocznej należnej za 2017 rok, wypłaconej w 2018 roku, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, (...), rekomendujemy składanie wniosków do właściwego dla danego IAS Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dokonanie stosownych korekt i zwrot nienależnie pobranych kwot, jeśli pobrane zostały składki inne niż zdrowotna.

Liczymy, że w tej sprawie nie będzie konieczności wszczynania sporów sądowych, ale jeśli będzie inaczej jesteśmy na to przygotowani. Niemniej uważamy, że tak jak przy GRUSZY 2010, jest szansa na załatwienie sprawy bez batalii sądowej, o ile wszyscy solidarnie(masowość akcji) wystąpimy ze stosownymi wnioskami.


W załączeniu:

skan wyroku

wzór wnioskuPozdrawiam

Sławomir SiwyZałączone pliki
.docx   wzór wniosku do ZUS- składki nagroda roczna-1.docx (Rozmiar: 19.12 KB / Pobrań: 11)
.pdf   wyrok III AUa 84.19_składki nagroda roczna.pdf (Rozmiar: 1.08 MB / Pobrań: 18)
Wydrukuj tę wiadomość

  Wyrok SN III PK 164/19
Napisane przez: mariola - 30-09-2020, 08:48 - Forum: Wygaszeni - Odpowiedzi (2)

Niestety nie mam tego wyroku, wklejam link z Rzeczpospolitej.
Ciekawostką jest, że sędzią SN jest (zapewne) były DIAS...

https://www.rp.pl/Urzednicy/309309969-SN...wisko.html

Wydrukuj tę wiadomość

  Prawomocny!!! Wyrok WSA Warszawa uchylający decyzję Szefa KAS
Napisane przez: mariola - 02-09-2020, 09:41 - Forum: Wygaszeni - Odpowiedzi (7)

W załączeniu wyrok dot. uchylenia decyzji wygaszających stosunek służbowy funkcjonariusza.
Z uzasadnienia wynika, że sprawa, jeżeli SKAS nie złozy kasacji, wraca do ponownego rozpoznania.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/341C6FDCE1Załączone pliki
.doc   II a_Wa_2010_19_1.doc (Rozmiar: 121 KB / Pobrań: 24)
Wydrukuj tę wiadomość

  Wzory pozwów o odszkodowanie dla "Wygaszonych"
Napisane przez: mariola - 17-08-2020, 17:38 - Forum: Wygaszeni - Odpowiedzi (6)

Szanowne Koleżanki i Koledzy,


W załączeniu Związek przedstawia wzory 2 alternatywnych pozwów dotyczących dyskryminacji za "wygaszenie" i bezprawne zwolnienie z służby (czyli tylko dla "wygaszonych")


a) dotyczący tylko zapłaty odszkodowania za sam fakt dyskryminacji i niezgodnego z prawem zwolnienia


b) dotyczący zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia (czyli dodatkowej opłaty za doznane krzywdy, ból, cierpienie, rozstrój zdrowia)


Są to pozwy dla osób zainteresowanych, które jeszcze żadnych spraw związanych z "wygaszeniem" w sądzie pracy nie zakładały, a wyrażają taką wolę (jest na to ostatni moment). O tym, który pozew wybrać piszemy poniżej (należy wybrać tylko jeden), podobnie jak o terminie składnia pozwu.


Jednocześnie Związek przestrzega, że z uwagi na nowatorski charakter spraw, brak szans na orzeczenie przez TK odgórnie niekonstytucyjności przepisów PwKAS ZWIĄZEK NIE DAJE GWARANCJI wygrania tych spraw. Wszystko może zależeć indywidualnie od danego sądu, czy indywidualnej sprawy.


W związku z powyższym, decydując się na założenie sprawy trzeba skalkulować również koszty ewentualnej porażki, którą są koszty adwokackie drugiej strony , określane przez wysokość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Koszty te przykładowo są takie, że:


jeśli dochodzimy kwoty od 5.000-10.000 to koszty to 1800 zł, jeśli kwota jest od 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł, jeśli w przedziale 50.000 -200.000 zł – 5.400 zł .


Powyższe kwoty są tylko za I instancję, w razie porażki w drugiej instancji płacimy dodatkowo 75% w/w kwot zastępstwa procesowego. Od ponoszenia tych kosztów sąd zasadniczo nie zwalnia. Należy dodać, że w razie odwoływania się od wyroku I instacji po drodze uiszczamy jeszcze 5% opłaty od wartośći przedmiotu sporu za apelację.


W związku z powyższym, Związek prosi o to by każdy na własną odpowiedzialność, zważywszy na swoją sytuację, na posiadane dowody i dokumenty skalkulował ryzyko związane z prowadzeniem sprawy sądowej i był jego świadomy.


Odnośnie do terminu składnia pozwu:


Zalecamy złożenie pozwu do dnia 31.08.2020 roku z uwagi na termin 3 letniego przedawnienia


Odnośnie co do instrukcji co do wyboru rodzaju pozwu:Należy wybrać jedną wersje pozwu i ją złożyć. Zalecamy, aby wybór był uzależniony od posiadanego materiału dowodowego (np tego, czy ktoś ma dokumentację medyczną na rozstrój zdrowia, ma na to świadktów czy nie).


Chodzi o to, że pozew w wersji "A" jest "prostszy" dowodowo (niż w wersji "B" czyli połączony z dochodzeniem zadośćuczynienia), bo wystarczy to, że Pozwany nie udowodni obiektywnych przesłanek zwolnienia, ciężar dowodu spoczywa na Pozwanym (że nie było dyskryminacji). Odszkodowanie jest za sam fakt dyskryminacji za jedną z wskazanych w pozwie cech (lub kilku naraz). Nie trzeba dowodzić więcej, tylko uzasadnić kwotę żądaną.


Z kolei pozew w wersji B jest o wiele bardziej skomplikowany i ma dwie części: taką jak w A i tę część dotczącą zadośćuczynienia. Tutaj ciężar dowodu za zadośćuczynienie spoczywa na Powodzie, trzeba wykazać zaistnienie bólu, krzywdy, cierpienia czy rozstroju zdrowia, wykazać ich bezpośredni związek z "wygaszeniem" jako bezprawnym zwolnieniem i wykazać zasadność żądania finansowego w stosunku do tych krzywd. Jest to zatem zadanie o wiele trudniejsze niż przy samym pozwie tylko o odszkodowanie.


Mając powyższe na uwadze prosimy o dokonanie dokładnych przemyśleń i analiz czy dany pozew wnosić (przy pełnej kalkulacji ryzyka z tym związanego) oraz który pozew złożyć. Prosimy przestrzegać zasad wnoszenia pozwu opisanych w treści dokumentu. Wnosimy go do wybranego sądu (zgodnie z instrukcją z pozwu).


Dodatkowo wyjaśniamy, że kwestia samej zgodności z Konstytucją ustawy PwKAS i "wygaszania" nie jest przedmiotem pozwu, bo jak pokazała nasza bogata już praktyka sądowa – sądy zasadniczo nie badają i nie czują się powołane do ocen zgodności PwKAS z Konstytucją, bazują na domniemaniu prawnym (które faktycznie istnieje) zakładającym, że ustawa w stosunku do której TK nie orzekał negatywnie cieszy się domniemaniem konstytucyjności.

Członków ZZ Celnicy PL proszę o kontakt w sprawie dalszej pomocy w tych sprawach.Pozdrawiam

Sławomir Siwy

Przewodniczący ZZ Celnicy PLZałączone pliki
.doc   ZZ CELNICY WZÓR DYSKRYM PLUS ZADOŚĆUCZYNIENIE.doc (Rozmiar: 52.5 KB / Pobrań: 23)
.doc   CELNICY POZEW DYSKRYMINACJA WZÓR.doc (Rozmiar: 49.5 KB / Pobrań: 22)
Wydrukuj tę wiadomość

  Termin rozprawy-skarga na decyzję wygaszającą
Napisane przez: mariola - 14-07-2020, 10:25 - Forum: Wygaszeni - Odpowiedzi (5)

Nareszcie moja skarga trafiła na wokandę - 6.08.2020 r.
Skarga została złożona 30.09.2019 r.

II SA/Wa 2389/19
2020-08-06
12:50
Sala F
II
6197
S. Antoniuk
D. Kania (spr.)
J. Kruszewska-Grońska
wygaśnięcie stosunku służbowego


http://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/warszawa/

Wydrukuj tę wiadomość

  TERMIN WYGASZENIA W DECYZJI
Napisane przez: mariola - 04-07-2020, 11:59 - Forum: Wygaszeni - Odpowiedzi (10)

W załączeniu wyrok NSA z 7 listopada 2019 r. nr I OSK 1006/18 oraz decyzja dyrektora IAS wydana na podstawie tego wyroku.
Jest to - moim zdaniem - przełomowa interpretacja, bowiem dyrektor IAS w Białymstoku stwierdza wygaśnięcie stosunku służbowego z dniem 13 stycznia 2020 r. na skutek odmowy przyjęcia złożonej mu w grudniu 2019 r. propozycji pracy a nie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Osoby, przed którymi wydanie decyzji, powinny powołać się na ten wyrok oraz decyzję DIAS.

Pozostaje pytanie, co mają zrobić te osoby, które już otrzymały decyzje wygaszające z dniem 31 sierpnia 2017 r. i złożyły lub składają odwołania do Szefa KAS i następnie do WSA Warszawa?

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/EEEEE102BFZałączone pliki
.docx   Wyrok_NSA_IOSK_1006_18.docx (Rozmiar: 23.16 KB / Pobrań: 45)
.pdf   Decyzja_bialystok.pdf (Rozmiar: 2.97 MB / Pobrań: 73)
Wydrukuj tę wiadomość

  Wzór skargi do WSA Warszawa na decyzje Szefa KAS
Napisane przez: mariola - 04-07-2020, 10:30 - Forum: Wzory pism - Brak odpowiedzi

Jak w temacie.Załączone pliki
.doc   Skarga_WSA_na_decyzję.doc (Rozmiar: 72 KB / Pobrań: 106)
Wydrukuj tę wiadomość

  Skarga do WSA na decyzję SKAS
Napisane przez: mariola - 04-07-2020, 10:26 - Forum: Decyzje DIAS i odwołania - Brak odpowiedzi

W załączeniu wzór skargi do WSA Warszawa na decyzje Szefa KAS utrzymującą w mocy decyzje DIAS stwierdzającą wygaśnięcie stosunku słuzbowego z dniem 31 sierpnia 2017 r.
Wzór należy dostosować oczywiście do swojej sytuacji oraz uzasadnienia decyzji.Załączone pliki
.doc   Skarka_WSA_na_decyzję.doc (Rozmiar: 72 KB / Pobrań: 42)
Wydrukuj tę wiadomość

  Pożyczki/kredyty dla członków ZZ Celnicy.pl
Napisane przez: mariola - 03-07-2020, 13:24 - Forum: Emeryci i renciści - Brak odpowiedzi

Uprzejmie informuję, że emeryci i renciści SC/KAS, członkowie związku, mogą ubiegać się o pożyczkę, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego.
Szczegóły oraz wnioski znajdują się pod linkiem:

https://celnicy.pl/threads/pozyczki-kred...kas.16552/

Wydrukuj tę wiadomość